WAPA - Svjetska udruga industrije jabuka i krušaka izdala je prvu procjenu uroda

Prognosfruit 2019

WAPA - Svjetska udruga industrije jabuka i krušaka izdala je prvu procjenu uroda

8. kolovoza 2019. gotovo 300 međunarodnih predstavnika iz sektora proizvodnje jabuka i krušaka sastao se na konferenciji Prognosfruit u Aldenu Biesenu, u Belgiji. Tijekom konferencije, objavljena je europska procjena uroda jabuke i kruške za 2019. godinu. Ove godine, proizvodnja jabuka u EU se procjenjuje na 10,5 milijuna tona. To je smanjenje od 20% u odnosu na prošlogodišnje rekordne urode i za 8% u odnosu na prosječni urod tri prethodne godine.

Urod krušaka se procjenjuje na 2 milijuna tona, što je smanjenje od 14% u odnosu na 2018. godinu.

14. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem 20-21. studenog 2019. u Termama Tuhelj

Tema savjetovanja: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog voćarstva"

14. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem 20-21. studenog 2019. u Termama Tuhelj

HRVATSKA VOĆARSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU organiziraju pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

14. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem 20-21. studenog 2019. u Termama Tuhelj

Tema savjetovanja: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog voćarstva"